Hamersma bouwkundig adviesbureau

Telefoon 0511 420 720

Nieuwbouw

HET BELANG VAN GOEDE TEKENINGEN

Voor al ons tekenwerk maken wij gebruik van het AutoCad programma. Hiermee kunnen we zeer nauwkeurige digitale tekeningen maken, die via email verzonden kunnen worden. Het voordeel hiervan; snelle verzending naar waar ze nodig zijn.

WELKE EISEN

De gemeente vraagt om tekeningen om uw bouwplan te kunnen toetsen aan de voorschriften van het bouwbesluit.    Het plan wordt bovendien voorgelegd aan de afdeling ruimtelijke ordening en aan de welstandscommissie. Daaruit zal blijken of het ontwerp voldoet binnen de eisen van ruimtelijke ordening en aan de eisen van welstand. Ook de aannemer heeft tekeningen nodig om te berekenen wat uw bouwplan gaat kosten.

Als u een woning of bedrijfspand wilt gaan bouwen dan zal de gemeente vaak ook bouwbesluit berekeningen van u vragen zoals:

ONTWERPTEKENINGEN / BESTEKTEKENINGEN / WERKTEKENINGEN

Het proces, de uitwerking van een idee of ideeën naar een ontwerp, wordt het ontwerpen genoemd, wat resulteert in een ontwerptekening. Nadat het definitieve ontwerp gereed is, worden er tekeningen  gemaakt voor het indienen van de omgevingsvergunning; de zogenaamde bestektekeningen.

Een bestektekening is niet alleen een tekening voor de aanvraag van de omgevingsvergunning maar zijn ook contractstukken voor u, waarmee u bij eventuele gebreken de aannemer hierop kunt aanspreken.

Indien gewenst kunnen wij ook werktekeningen voor u maken.

Het belangrijkste verschil tussen  bestektekeningen en werktekeningen is dat bestektekeningen als functie hebben om een bouwvergunning (omgevingsvergunning) te verkrijgen. Werktekeningen richten zich juist op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld matenplannen van plattegronden schaal 1:50 of 1:20 met een complete maatvoering, uitgebreide funderingstekening, verdere detailleringen schaal 1:10 / 1:5 enzovoort.

Al uw eigen wensen kunnen wij voor u uitwerken. Ook kunnen wij een aannemer en de bouwbegeleiding voor u verzorgen, zodat u verzekerd bent dat alles volgens tekening en/of bestek uitgevoerd wordt.